Giao diện:   
 
 
Slideshow banner
   
     
 
 
Dự án Chôm Chôm Long Khánh Sáu Tâm
   

 Dự án mẫu trong chương trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam
do CLB Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam
phối hợp cùng VietnamMarcom, Đại học Kinh Tế TP.HCM cùng sự tài trợ một phần của cà phê G7

 

Nhóm tác giả thực hiện dự án - Khoá Truyền thông sáng tạo của VietnamMarcom và Đại học Kinh Tế TP.HCM
 


     
 
 
Các chương trình đào tạo chuyên sâu về Tiếp thị, Quảng cáo, Bán hàng và Xây dựng thương hiệu